КАЧЕСТВОТО НА КРЪВТА Е ВАЖНО ЗА МОЗЪКА

Подобрявайте качеството на кръвта, която захранва мозъка. Това е важно. Това подобрение помага на целия мозък, не само на челния дял. Какво можете да направите? Дишайте чист, свеж, наситен с кислород въздух. Отрицателно заредените йони на свежия въздух подобряват действието на мозъка.

Освен качеството на въздуха, начинът ни на дишане също може да окаже огромно влияние. В класна стая или офис повечето не осъзнаваме, че започваме да дишаме повърхностно. Това може да е една от причините да ни е трудно да се концентрираме.

Дълбокото дишане, особено на свеж въздух, може да повиши сатурацията на кислорода (количеството кислород в кръвта) достатъчно, за да подобри функцията на челния дял. Освен поемането на дълбок дъх от седнало положение, редовните аеробни упражнения ( за предпочитане навън) ще накарат сърцето да изпомпва жизненоважната, наситена с кислород кръв към мозъка.

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461