КАК ДЕЙСТВА КВАСЪТ НА ЗЛОТО

 “Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?”
(1 Коринтяни 5:6)

Как действа квасът на злото? Сатана е слязъл силно разгневен, защото знае, че му остава много малко време. Той ще работи с цялата сила на измамата и неправдата. Всички, които в миналото са имали голяма светлина, но не са я опазили и не са очистили душите си чрез послушание на истината, ще претърпят огромна загуба…

Духът на антихриста се развива много бързо. Много скоро ще настане време, когато хората, следващи повика на човешкото си естество, които открито проявяват желание за върховенство, ще се намерят на страната на губещите. Господ е унищожавал царе и Той ще каже на всеки непокаян и горд човек, който изповядва, че му служи, следните думи: “Как прогласяваш закона Ми, когато ти сам живееш в грях и престъпление?”

Нека всеки, който счита, че е негово право да постъпва както иска, да помни, че Господ ще му позволи да стори така, но такъв човек ще трябва да преживее тежки и горчиви опитности. Братя мои, ние всички се нуждаем от истината; истината, която въздейства чрез любовта и очиства душата.