КЛИНИЧНО ИЗПИТАНИЕ НА ЛЕНЕНО СЕМЕ

Учените извършили рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано клинично изпитание на лененото семе при пациенти с рак на гърдата, които имали назначена операция и ги разделили на случаен принцип в две групи: всеки ден  първата група консумирала мъфин, съдържащ ленено семе, а втората група консумирала мъфин, който имал същия вид и вкус, но не съдържал ленено семе. И при двете групи били взети биопсии от туморите в началото на изследването и след това сравнени с патологията на тумора, отстранен по време на операцията около пет седмици по-късно.

Дали била открита някаква разлика? В сравнение с жените, които консумирали плацебо мъфини, средно при жените, които консумирали мъфини с ленено семе, били наблюдавани намаляване на пролиферацията на туморните клетки, повишена смъртност на раковите клетки и спад в резултатите за c-erB2. C-erB2 е маркер за агресивността на рака; колкото по-висок е резултатът ви, толкова по-голям е потенциалът ракът на гърдата да метастазира и да се разпространи в целия организъм. С други думи, лененото семе очевидно намалило агресивността на рака на участничките в изследването.

,,Можем да сме здрави” Д-р Майкъл Грегър

Авторът предупреждава съветите, дадени в книгата, да се прилагат след консулт с личния или лекуващия лекар.