Мрак и зло обгръщат тези, които пренебрегват молитвата. Изкушения на врага ги въвеждат в грях. И всичко това, защото те не използват привилегията да се молят. Как Божиите синове и дъщери могат да имат отвращение от молитвата, когато молитвата е ключът в ръката на вярата, отварящ съкровищницата на небето, където са затворени безконечните източници на всяка сила и мощ? Без непрестанна, непрекъсната молитва и без бдителност (тези неща никога не си противоречат), ние сме в опасност да изпаднем в безразличие и равнодушие и да изгубим правилната посока.

Молитвата е дишането на душата. Тя е секрета за духовната мощ. Никое друго средство не може да я замени и така много съдейства за здравето на душата. Молитвата поставя човека в директен контакт с извора на живота; тя засилва и укрепва нерва и мускула на религиозната опитност. Да сме небрежни в упражняване на молитвата и да я прилагаме откъслечно, когато ни е удобно, това означава да загубим връзката си с Бога.