КЛЮЧЪТ В РЪКАТА НА ВЯРАТА

Мрак и зло обгръщат тези, които пренебрегват молитвата. Изкушенията на врага ги въвеждат в грях. И всичко това, защото те не използват привилегията да се молят. Как Божиите синове и дъщери могат да имат отвращение от молитвата, когато молитвата е ключът в ръката на вярата, отварящ съкровищницата на небето, където са затворени безконечните източници на всяка сила и мощ? Без непрестанна, непрекъсната молитва и без бдителност (тези неща никога не си противоречат), ние сме в опасност да изпаднем в безразличие и равнодушие и да изгубим правилната посока.