КЛЮЧЪТ НА ИСТОРИЯТА

„Стражо, колко е часът на нощта? Стражарят рече: „Утрото иде, още и нощта; Ако искате да питате, питайте; дойдете пак, дойдете“ (Исая 21:11,12).

Истините в пророчествата са тясно свързани и когато ги изучаваме и изследваме, се снабдяваме с набор от практични християнски истини, оказващи пряко въздействие върху нашата подготовка. Всички дискусии, които провеждаме, са ясно разкриващи това, което очакваме, действаме и молим за идването на Божия Син. Неговото завръщане е нашата най-съкровена надежда. Тази надежда трябва да получи своята изява при всички наши контакти със света, трябва да насочваме вниманието си към пришествието на Божия Син.

Тази тема никога не бива да отсъства от нашите разговори с околните. Реалността на вечността трябва винаги да бъде ясно представяна на света. Няма друг по-успешен метод за представяне на блажената надежда на фона на човешката гордост, стремеж към богатство, удоволствия и всичката порочност на света.

Ние сме странници и чужденци, които очакват, надяват се и се молят за блажената надежда, славното явление на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако вярваме в това и го въведем като практика в нашия живот, могъщото действие на тази вяра и надежда ще ни вдъхнови да се обичаме един друг, да живеем праведен живот за Божия прослава, и нашата отговорност ще бъде възнаградена с награда, която ясно ще очертае разделителната линия, доказваща отделянето ни от света.