Тъй като книгопечатането не е било още познато, екземпляри от Библията можели да се издават само по бавния, труден и скъп начин на преписването. Това е ограничавало до крайност нейното разпространение. Нещо повече – нейните осветляващи и спасяващи истини са потулени много векове чрез заблудите, суеверието и падението на средновековието. По това време народните маси са познавали малка част от нейното съдържание.

С откриването на книгопечатането около средата на ХV-то столетие и с началото на великата реформация през следващите години Библията е навлязла в една нова епоха, обстоятелство, което отваря пътя за проповядване на Евангелието по целия свят.

Не е по-малко значението на факта, че първата напечатана книга е била латинската Библия, която излязла от печатницата на Йохан Гутенберг в Майнц, Германия, през 1456 г. Един екземпляр от това издание се е продал през 1911 г. в Ню Йорк за 50 000 долара – най-високата цена, заплатена въобще някога за една единствена книга.