Мазнината, съдържаща се в евкалиптовите листа, е отровна за много бозайници. Тази отрова е химичен защитен механизъм, използван от евкалиптовите дървета срещу техните врагове. Въпреки това съществува едно много специално същество, което извлича доброто от този механизъм и се храни с отровните евкалиптови листа: двуутробното мече, нареченo коала. Коалите строят своите домове в евкалиптовите дървета, като в същото време се хранят и извличат необходимата им вода от тях. Подобно на останалите бозайници коалите също не могат да усвоят съдържащата се в дърветата целулоза. Ето защо това зависи от микроорганизмите, усвояващи целулоза. Тези микроорганизми са силно разпространени в конвергентната точка на тънките и дебели черва, сляпото черво, което е задното продължение на чревната система.Сляпото черво е най-интересната част от храносмилателната система на коалата. Тя частично функционира като ферментираща кухина, където се създават микроби, които да усвоят целулозата, докато преминаването на листата се забавя. Така коалата може да неутрализира отровния ефект от мазнината в евкалиптовите листа.