КОГАТО АЗ-ЪТ УМРЕ

Когато аз-ът умре, ще бъде събудено едно нарастващо желание за спасение на другите; желание, което ще води до неуморни усилия да се прави добро. Ще има сеене край всички води; сериозните, смирени прошения и настоятелни молитви ще бъдат записани в небето в полза на погиващите души.