КОГАТО БЕЗДЕЙСТВИЕТО Е ОПАСНО

Злокачествената хипертония се характеризира със систолично налягане над 200 ммHg, a диастоличното – над 130 ммHg, с ретинопатия III-IV степен. Пациентът страда от чести болки в главата, понякога от проблеми със зрението и често от протеинурия и хематурия. Злокачествената хипертония е спешен случай и изисква моментално лечение, за да се предотврати бързото й еволюиране в бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност или мозъчен инсулт. Отсъствието на подходящо лечение в рамките на година води до смъртност в 90% от случаите.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”