КОГАТО ВРЪХЛЕТИ БЕДСТВИЕ

При едно проучване, проведено в Сан Франциско след земетресението от 1989 г., става ясно, че хората, използвали система за социална подкрепа, за да се преборят с психологическите

ефекти от земетресението, проявявали ниски нива на депресия и безпокойство. Но тези, които се изолирали, проявявали високи нива на депресия. Това се потвърдило не само в дните след земетресението, но и седем седмици след бедствието.

Ако сте свикнали да се изолирате и да мислите твърде много за мъката си, променете отношението и подхода си или бързо  ще навлезете в състояние на депресия. Препоръчително е да имате приятел или довереник, с когото да споделяте тревогите си.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“

P.S. Изолацията може да ни лиши и от помощ от Бога, защото Той често си служи с хората около нас, за да ни подкрепи и възстанови.