КОГАТО ГРЕХЪТ НАВЛЕЗЕ В СВЕТА

Бог би искал да ни предпази от всяко зло, което може да ни връхлети. Неговото желание е било да предпази и първата двойка от греха. Но Той ни е дал правото на свободния избор и няма да ни натрапи нищо – дори и добрите неща, които копнее да ни даде. Тъй като първите ни родители са избрали злото пред доброто, грехът е навлязъл в света и последиците са видими и ясни за всички. В най-широк смисъл изпитанията  идват в резултат на греха, навлязъл в света, и не са плод на някакво Божие отмъщение.  Бог не ни изпраща болката самоцелно. Той ни обича – да, вас и мен – прекалено силно, за да изпитва удоволствие от страданията ни. Но допуска изпитания на пътя ни, защото макар дяволът да ги е приготвил, за да ни унищожи, Исус – ако Му позволим – ще ги използва за наше добро. Следователно изпитанията не идват да разрушат живота ни, както може да ни се струва, а по-скоро да ни предложат нов живот. Онова, което Бог може да извърши чрез тях, е феноменално и променя всичко.

,,Сладостта на горчивата чаша“ –   Издателство ,,Нов живот“