КОГАТО ДАРЯВАМЕ КРЪВ

През 1992 година учени от Скандинавия показаха, че повишените нива на желязо – документирани чрез повишени концентрации на феритин (желязосъдържащ белтък, който складира неактивното желязо) – увеличават риска от инфаркт на миокарда. По-високият риск от инфаркт е налице само когато повишените нива на феритин съществуват едновременно с високи стойности на LDL-холестерол.

Освен това се констатира, че редовното даряване на кръв се свързва с по-нисък риск от коронарни заболявания; колкото по-голямо е нивото на серумния липопротеин LDL, толкова и благотворният ефект от кръводаряването нараства. Изследване, направено във Финландия при 2682 мъже, проследени в продължение на 5 години и половина, показва, че при кръводарителите случаите на инфаркт на миокарда са с 86% по-малко.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот“