КОГАТО ДОЙДАТ УТЕСНЕНИЯ

ВКогато дойдат утеснения и неприятности в живота ни, успяваме да си отговорим на доста сериозни въпроси относно стандарта и качеството на личния си мироглед, морал и религиозност. При други, по-благоприятни обстоятелства не бихме могли да достигнем до подобни прозрения и до правилна диагноза. Във време на успех и благополучие никога не достигаме до някои въпроси, а естествено – и до техните отговори. Страданието създава „обстановка”, която ни помага да видим истинското си духовно състояние. Изяснява кои са нашите приоритети. Какви са съкровищата на нашето сърце, каква е нашата ценностна система – всичко това става ясно точно в условия на болка, и то особено когато е нестихваща и необяснима. Тогава се разбира дали търсим преди всичко избавлението или Избавителя.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян