КОГАТО ЗАБРАВЯМЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯТА

Историята за израилтяните в пустинята под ръководството на Мой­сей  е забележителен пример за омаловажаване на положителното.  След като признават, но омаловажават изобилието от примери за Божието ръ­ководство, те посочват всеки проблем по пътя дотам като доказателство, че  Мойсей  ги е довел в  пустинята към сигурна смърт.  Фактът,  че Бог  е разделил Червено море, за да ги спаси от египтяните; че избликва вода от канарата; че всеки ден изпраща от небето прясна храна; че им пази сянка през деня, осветява лагера през нощта, води техните битки и дори дрехите им не се изтъркват, е омаловажаван напълно всеки път, когато преживеят някаква криза. Резултатът е тревожност, депресия и паника – обратното на градивното спокойствие, което би довело до далеч по-добър изход.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“