КОГАТО ИЗЧЕЗНАТ ВИДИМИТЕ НЕЩА

Когато изчезнат видимите неща – пари, връзки, позиции – започваме по-усърдно да търсим невидимия Бог. Когато се разпаднат мимолетните „опори”, на които сме разчитали, се насочваме към Вечната Канара. Следователно, натискът ни помага да се преориентираме в правилна посока.

Начинът, по който виждаме, възприемаме и тълкуваме „натиска”, определя и способността ни да анализираме, преценяваме и решаваме. Един автор много находчиво формулира мислите и преживяванията на различните хора, предизвикани от една и съща ситуация. Когато страховитият филистимски исполин Голиат предизвиквал евреите за двубой, реакциите били две. Израилтяните си казали: „Той е толкова огромен, че никой не може да го победи!” В същото време младият Давид си помислил: „Той е толкова огромен, че няма как да не го улуча!” Странно, нали? Един и същ проблем от някого е възприеман като пречка, от другиго – като възможност; за израилтяните Голиат представляваше заплаха за живота, за Давид – възможност за прослава на Бога. Всичко зависи от вътрешната ни нагласа.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян