КОГАТО МИСЛИМ ЗА ДУХОВНИ НЕЩА

В челния дял на мозъка преобладават бета-вълните, което стимулира активното разсъждение. Челният дял е седалище на най-висшите интелектуални способности, включително способността за духовни размишления.

Проучванията показват, че размислите по християнски теми стимулират бета-активността  на челния дял. Това и трябва да очакваме. Все пак, от библейска гледна точка молитвата е изключително активен процес.  Независимо дали разсъждаваме за Божията доброта, благодарим Му, че ни помага по конкретни начини, искаме да разберем Неговата воля в объркана ситуация или се молим за хора с конкретни нужди, християнските размисли и молитви създават активен челен дял.

Въпреки че включват доста активна умствена дейност, християнските размишления и молитви са много успокояващи. Може да се използва монитор за биофийдбек, за да се определи релаксацията на тялото в такива моменти. За онези, които не знаят, това е просто уред за онагледяване на някои вътрешни процеси в човешкото тяло чрез сензори, прикрепени към кожата.

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461