КОГАТО НАБЕРЕМ СКОРОСТ

Молим се на Бога за благословение и успех. И когато Той ги излее в живота ни, когато „наберем скорост”, когато преуспеем в някакво отношение, грешното ни естество започва да се надига и да забравя на кого се дължи всичко това. Много е вероятно по този повод да преживеем някои „смиряващи” опитности, аранжирани от нашия небесен Баща специално за нас. Изцяло в наша полза! Защото гордостта веднага се „отдува”, щом дойдат несгоди и нещастия. Самонадеяността, която сме развили вследствие някои криворазбрани физически, материални, духовни, социални или други преимущества, моментално си отива. Това не е ли полезно?

Затова мъдрите християни ценят, а даже понякога искат от Бога подобна строга намеса, за да не допуснат израждане на своите характери. Трудностите ни карат да се чувстваме сломени и безпомощни, а това ни привежда в състояние на смирение. Точно това е състоянието, което ни прави годни за употреба от Бога. Той дава специални предимства на смирените хора. „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат” (Яков 4:6). Чарлз Спърджън казва: „Имаш две възможности – или да си смирен, или да бъдеш смиряван.” Вие какво предпочитате?

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян