КОГАТО НИ ВРЪХЛИТАТ ИЗПИТАНИЯ

Когато изпитания или страдания и нещастия дойдат над теб, знай, че те са изпратени, за да можеш да получиш от Господа на славата подновена сила и по-голямо смирение, така че Той да може безопасно да те благославя, подкрепя и въздига.

Често пъти нашите изпитания са такива, че изглеждат почти непоносими и без помощ от Бога те наистина са непоносими. Ако не разчитаме на Него, ще потънем под товара на отговорности и бреме, които носят само болка и скръб. Но ако направим така, че да сме зависими от Христос, няма да потънем под трудностите.

Ако приемем с вяра изпитанието, което изглежда толкова горчиво и трудно за понасяне, то ще се окаже благословение. Жестокият удар, който разбива земната ни радост, ще бъде средство за отправяне на нашите очи към Небето. Колко много са хората, които никога не биха познали Исус, ако скърбите не бяха ги накарали да потърсят утеха при Него.

Точно изпитанието, което разтърсва вярата ни най-жестоко, като че Бог ни е изоставил, е точно средството, което ни води най-близо до Него, за да положим бремето си в нозете на Спасителя и да преживеем Божия мир, който Той ще ни даде в замяна.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“