КОГАТО ПРИЧИНИТЕ ОСТАНАТ

За съжаление, хората дотолкова са привикнали със сърдечната хирургия, за да смятат, че тя е в състояние да реши всичките им проблеми и че може да се живее безпроблемно и след операция, забравяйки, че тази манипулация не разрешава основния проблем – атеросклерозата, която ще прогресира и ще продължи да засяга най-важните артерии. Байпасът и ангиопластиката не предотвратяват продължаващото натрупване на мазнини в кръвта и имат най-малко три недостатъка:

  • осигуряват временно решение на проблема, без да повлияват на основното заболяване;
  • представляват риск от постоянни странични ефекти (мозъчен инсулт в 2% и неврологични усложнения в 57% от случаите);
  • разходите са изключително високи.

Хората, страдащи от атеросклероза и търпящи последствията й, се сблъскват с жизненоважния въпрос: ,,Готов ли съм да променя начина си на живот, за да се излекувам?“ Ако отговорът е ,,не“, тогава е много вероятно рано или късно байпасът и ангиопластиката да станат неизбежни.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот“