КОГАТО ПРОЗВУЧИ ВИСОКИЯТ ВИК

„И това вършете като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме“ (Римл. 13:11).

Краят е близо, крадешком се приближава до нас незабележимо, както крадец през нощта. Нека Бог да направи така, че да не спим както останалите, но да бъдем трезвени и будни. Истината скоро ще триумфира славно и всички, които сега изберат да бъдат съработници на Бога, ще тържествуват с нея. Времето е кратко; нощта скоро ще настъпи, когато никой човек няма да може да работи (…)

Идва времето, когато мнозина ще се обръщат както в деня на Петдсесятница, след като учениците получиха дара на Светия Дух (…)

Мнозина оставят поканите на евангелието да ги отминат пренебрежително. Те са били изпитани и изпробвани; но гигантски пречки като че ли застават пред тях и спират движението им напред. Чрез вяра, упоритост и кураж мнозина ще преодолеят тези пречки и ще вървят в чудната светлина.

Почти несъзнателно се издигат бариери по краткия и тесен път; по пътеката се поставят камъни, за да препъват хората, които вървят по нея; те ще бъдат избутани встрани. Предпазните мерки, с които фалшивите водачи са оградили стадата си, ще изчезнат; хиляди ще се оставят на светлината и ще започнат да я разпространяват. Небесни интелекти ще работят заедно със земни инструменти. Така насърчена, църквата наистина ще се издигне и ще заблести, ще хвърли всичките си осветени от Бога сили в борбата; така Божият план ще бъде изпълнен; загубените перли ще се върнат (…)

По време на високия вик църквата със съдбовната помощ на своя въздигнат Господ ще разпространи познанието за спасението така изобилно, че светлината ще достигне всеки град и село. Земята ще се изпълни с познание за спасението. Така изобилен ще бъде обновяващият Божи Дух, че корона на успех ще съпътства активните пратеници и светлината на настоящата истина ще се види навсякъде.