КОГАТО СЕ ИЗПРАВИМ ПРЕД ИЗПИТАНИЕ

Често се случва да е наложително вземането на незабавно решение. Може би на магистралата за част от секундата трябва да се направи избор. Можем да се опитаме да действаме със собствената си мъдрост или подобно на Петър по време на голямата беда в лодката да извикаме: „Господи, спаси!“. Може би се е случвало да правим опити да помогнем на приятел, на съсед или на член от семейството и да не знаем какво точно да кажем. Имаме избора да разчитаме на мъдростта си или тихо да помолим Небето за помощ и мъдрост свише. Възможно е да се наложи да направим важен избор във връзка с делова работа, която не сме очаквали. Можем да се доверим на личната си преценка или да призовем Господнето име и да Му възложим товара за вземане на решението. Тук отново ни се напомня за значението, необходимостта и огромната роля на прекарването на известно време в общуване и молитва с Бога ден след ден, преди още да е настъпила кризата. Чрез ежедневното си приятелство и връзка с Него Бог може да ни стане толкова близък, че когато се изправим пред неочаквано изпитание или решение, мислите ни така спонтанно да се насочат към Него, както слънчогледът се обръща към слънцето. И обратното е вярно. Ако пренебрегваме редовното общуване с Бога, във време на криза Той ще бъде далеч от мислите ни и ние естествено и спонтанно ще се опитваме да се спасим и да разчитаме на собствената си недостатъчна човешка мъдрост и сила.

Как да разбираме Божията воля за живота си – Морис Венден