КОГАТО СМЕ ГРУБИ С ДЕЦАТА

Някои родители създават много конфликти поради това, че им липсва себеконтрол. Вместо любезно да помолят децата да направят това или онова, те им нареждат с гълчене и същевременно изричат укор, който децата не заслужават. Родители, такова отношение към децата ви унищожава тяхната жизнерадост и амбициозност. Те изпълняват заповедите ви не от любов, а защото не се осмеляват да постъпят по друг начин. Сърцата им не са в работата. За тях тя е черен труд, а не удоволствие и това често ги води до забравяне на всичките ви наставления. Така раздразнителността ви се увеличава и положението на децата се влошава. Грешките им се повтарят, изтъкват им се лошите постъпки, и то в черни краски, докато накрая те се обезсърчават. Децата престават да се интересуват дали се харесват, или не. Обхваща ги дух, изразен с думите ,,не се интересувам“, и те търсят удоволствия и радости далеч от дома, далеч от родителите, тъй като не могат да ги получат у дома.

Свидетелства към църквата том I