КОГАТО СМЕ ИЗКУШЕНИ НЕУСТОИМО

Един истински пастир познава, жали и помага на овцете, които се нуждаят най-много от Неговата помощ—онези, които са наранени, куци и слабовати. Много по-интимно, отколкото патриархът Яков познаваше слабите, страдащите и куците измежду овцете си, Главният Пастир познава Своето стадо. Той знае това, което никой друг не знае. . . Господ Израилевият Бог гледа на теб с мисли на състрадание, нежност и съчувствие. Той те вижда към какво биваш тласкан неустоимо отвътре, когато си малодушен и обезсърчен. . . . За теб се пази най-дълбокото, най-богатото, най-съживяващото състрадание в прегръдката на Пастира.

Битката за твоя ум (biblebg.com)