КОГАТО СМЕ НАЙ-МНОГО ОБЪРКАНИ

Понякога ни изглежда, че ударите идват от Бога. Когато решим, че е така, това най-много ни наранява и обърква. Вярно е, че понякога неоснователно Му приписваме подобни прояви, но друг път Той наистина прави точно това – не предотвратява болката, дори ни води направо към нея. Да, случва се Бог да работи чрез страданието. Не че страданието може да бъде добро само по себе си, но Бог е способен да го използва за добро, и то по редица изобретателни начини. Нека, обаче, веднага да направим една уговорка, за да избегнем излишни недоразумения. Всеки път, когато казваме: „Бог използва страданието, за да постигне добри цели”, трябва да имаме предвид, че то не е Негов замисъл, Негова идея. Той по-скоро го „наема”, взема го назаем, използва инструментариума на врага за осъществяване на Своите преблаги проекти.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян