КОГАТО СТОЙНОСТИТЕ СА ВИСОКИ

Болестите на сърдечносъдовата система, свързани с артериална хипертония, могат да доведат  поне в известна степен до изменения в органите като резултат на опита на организма да се адаптира към високите стойности на кръвното налягане. Повишението на кръвното налягане води до структурни изменения в артериолите и в съдовото дърво, познати като ремоделиране, или хипертрофия, последвани от увреждане на други органи. Като резултат от високото налягане кръвоносните съдове страдат от процеса артериосклероза. Появата на тези промени в кръвоносните съдове на мозъка увеличава риска от мозъчен инсулт.

Често срещана аномалия при болни с артериална хипертония е хипертрофията на лявата камера, тоест удебеляване масата на лявата камера. Хипертрофията на лявата камера е предшественик на сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда и на сърдечна аритмия. Рискът от застойна сърдечна недостатъчност при болни с артериална хипертония се увеличава три пъти в сравнение с хора с нормални стойности на кръвното налягане

,,Погрижи се за сърцето си“ –  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/