КОГАТО СЪНЯТ НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН

якои  от  най-интересните  проучвания,  свързани  с  лишаването  от сън и  функционирането  на ума,  засягат  областта от мозъка,  свързана с творческия език, моралните решения и аналитичното мислене – челния дял.  Недоспалите хора се затрудняват да си  представят думи  или  идеи, като вместо това избират повтарящи се думи или фрази. Те по-трудно съставят ясни изречения и заекват, говорят монотонно, сливат звуци или говорят много бавно. В  резултат на това такива хора нямат  скоростта и творческата въз­можност да вземат или прилагат бързи и логически решения. Учените са установили също, че недостатъчният сън уврежда способността на човека да се съсредоточава едновременно върху различни задачи, като намалява както скоростта, така и ефективността на действието.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“