КОГАТО ТОВА СЕ СЛУЧИ

Когато ставаме пасивни свидетели на екстремни ситуации, или наблюдаваме филми и предавания със стресиращи моменти, тялото ни реагира както при реална заплаха. Това е т.н. пасивен стрес, който има сериозно негативно влияние в организма:

,,Хормоните, които се изливат в кръвния поток при ситуация на стрес, имат функцията да мобилизират  натрупания холестерол и други мазнини с цел да предоставят на мускулите необходимата енергия за извънредна ситуация. Когато неочаквания шок не се осъществи, холестеролът и другите неизползвани мазнини полепват по стените на артериите, където остават складирани. Така се благоприятства развитието на атеросклероза.“

,,Владей стреса“  Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/?product-page=2