КОГАТО ФИЛТЪРЪТ Е ПОВРЕДЕН

Когато гледа през психичен филтър, човек има склонност да избира един аспект  от ситуацията за сметка на всички  останали,  които  трябва да се вземат предвид.  Психичният филтър всъщност представлява сито на  възприятията,  през  което  преминават  случващите  се  събития.  Това придава на всички тези събития социално значение и контекст, основани върху предишни преживявания. Филтърът, през който човек гледа на жи­вота, може също да се сравни и с гледане през бинокъл. Ако нашият бино­къл е обърнат с обективите надолу, има петна или е счупен, панорамата на живота ще бъде изкривена.

Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“