КОГА ДА ОТИДЕМ НА ЛЕКАР

За депресивно разстройство може да се мисли когато чувстваме пет или повече от следните симптоми (при условие че продължават повече от две седмици и пречат на ежедневния ни живот):

–              Тъжно, меланхолично настроение или чест плач.

–              Очебийна промяна в теглото или апетита.

–              Проблеми със съня (твърде много сън или твърде малко).

–              Раздразнителност, тревога, страх, безпокойство или лошо настроение.

–              Загуба на енергия или сънливост. Чувство за вина или ниско самочувствие.

–              Неспособност да се радваме на нещата и избягване на социалните контакти.

–              Неоснователна душевна болка или страдание.

–              Постоянно присъстващи мисли за смърт.

,, Депресията – научни и природни средства за лечение“    Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2