КОГА И КОЛКО?

В един земеделски район били организирани евангелизационни събрания. На едно от тях в залата дошъл само един посе­тител. Проповедникът бил огорчен и не знаел какво да прави. Тогава попитал селянина:

Какво ще кажеш, дали е уместно да говоря само пред един слушател?

  • Не зная! – отговорил човекът. – Но от своя опит като скотовъдец съм разбрал, че когато вляза в обора и видя, че всички крави са излезли, освен една, аз, въпреки всичко, ще я нахраня тази крава.

Проповедникът приел тези думи като добър знак и говорил пред своя слушател цели два часа. Когато завършил, попитал човека дали му е допаднала проповедта. А той отговорил:

Както вече ви казах, аз съм прост селски човек. Но когато видя, че в обора има само една крава, а съм взел храна за десет крави, не бих й дал цялото количество.

Добро нещо е да използваме благоприятното време, но и въпросът за мярката не е маловажен, защото всичко трябва да е с мъдрост.