КОЕ Е ПО-ЛЕСНО?

Попитали персийския поет и мъдрец Музариф Саади:

  • Ако те затворят в една стая с много красива жена и никой не те надзирава, ще устоиш ли на изкушението?
  • Надявам се да устоя – отговорил Саади, – но въпросът е дали някой ще повярва. По-лесно е да се избегне изкушението,отколкото клеветата.