КОИ СА ИЗБРАНИ

Често хората, приели от сърце Бога в живота си, са наречени в Божието Слово „избрани”. Това може би обърква представите ни за свободния избор на човека. Защо, след като всички по силата на лично решение приемаме или отказваме да вървим след Христос, някои от нас са „избрани”, а вероятно други – не? Дори Спасителят казва нещо подобно: „Не вие избрахте Мен, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен” (Йоан 15:16).

Библията изобилства с примери и от двата типа – хора, избрали да останат при Бога, и хора, решили да се разделят с Него. Не само такива, които по своя инициатива са дошли при Него, могат да си отидат (като Юда Искариотски, богатият младеж и др.), но и такива, които Той лично е „назначил” (като старозаветния Израил, пророк Валаам, цар Саул и др.). Това показва, че всяка Божия покана, независимо дали се отнася за спасение или за служба в Неговото дело, може да бъде приета или отхвърлена. Нима не прозира фактът, че човек има последната дума в определяне на своята вечна съдба

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян