КОЙТО СЛУЖИ Е ПО – ГОЛЯМ

Един сержант ръководел ремонта на военна сграда по време на Американската революция. Докато подчинените му войници се опитвали да вдигнат една тежка греда, той издавал гръмогласно своите заповеди. По това време покрай тях минал един човек и попитал сержанта защо не им помага. Със самочувствието на император, военният отговорил гордо:

–              Господине, аз съм ефрейтор!

–              Така ли, не знаех това! – отговорил минувачът.

След това непознатият отишъл и помогнал на войниците да вдигнат тежката греда. Когато свършили работата, той се обърнал и казал:

–              Господин ефрейтор, когато се случи да имате пак подобна работа и нямате достатъчно хора, повикайте вашия Главнокомандващ и аз ще дойда да ви помогна отново.

Ефрейторът останал като ударен от гръм. Човекът, който говорел с него, бил генерал Вашингтон.