КОЙ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ?

 “Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.”
(Матей 18:3)

Четете наставлението дадено в 18-та глава на евангелието от Матей.  Тия думи са за вас и за мен, за всички претендиращи, че са ученици на кроткия и смирен Исус. Той ни показва принципите, по които трябва да се ръководим при всички случаи и обстоятелства. Не бива да има никакво съперничество и стремеж към първенство. Христос поучава, че в Неговото духовно царство заеманото положение, външното великолепие и авторитет нямат никакво значение. Величието в Божието царство се състои в духовното съвършенство, проявено в истинското обръщане.

Христовото иго е иго на покорство и послушание. В своя ежедневен живот пред братята си и пред света, ние можем да бъдем живи тълкуватели на писанието, като отдаваме слава на Христа чрез разкриване на Неговата кротост и смирение. Христовите поучения ще станат за нас листата от дървото на живота. Когато се храним с хляба на живота, ще разкрием един пропорционално развит характер. Чрез нашето единство, чрез оценяването на другите по-високо от самите нас, ние ще дадем на света живо свидетелство за силата на истината. Не бива да се опасяваме, че ако не се стремим да бъдем първи, личността ни ще бъде недооценена. Ако хората имаха по-възвишени и велики представи за Христа, ако имаха по-голямо доверие в Него и по-малко уповаваха на себе си, тогава характерите им щяха да се оформят и развият в Божествено подобие. Когато личното е скрито в Христа, Спасителят ще се прояви като превъзходен във всичко и като най-важен сред десетки хиляди.

Когато хората изцяло се предадат на Бога, като се хранят с хляба на живота и пият водата на спасението, те порастват в Христа. Характерите им се изграждат от онова, което техният ум яде и пие. Чрез словото прието от тях с послушание, те стават съучастници на божественото естество. Тогава и цялото им служене е по божествения образец, и Христос, а не човек получава хвала и възвисяване.