КОЙ Е ПО-ГОЛЯМ?

“Кой е по-голям в небесното царство? А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече: Истина ви казвам: ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство” (Матей 18:1-3)

Участници сме във велико и сериозно дело, затова трябва да следваме Спасителя в непосредствена близост. Така Той ще ни довежда до все по-големи и по-големи откровения за истината. “Ще видите повече от това – казва Исус, – само бъдете прилежни ученици.” Христос отваря за проверка книгите, където е записано името на всеки ученик и тогава те виждат с удивление свидетелството за действия, които позорят Бога и за деяния, които Го прославят. Писменият доклад за всеки отделен ден показва действието на Провидението – стремежът на Господа Христа да направи хората кротки, смирени, любящи и изпълнени със съчувствие.