КОЙ Е ПО-СИЛЕН

Една басня разказва как веднъж слънцето и вятърът спорели кой от тях е по-силен. Вятърът казал:

  • Ще ти покажа, че моята сила е по-голяма. Виждаш ли там онзи възрастен човек с кожуха? Обзалагам се, че мога да му сваля кожуха по-бързо от теб.

Тогава слънцето се скрило зад облак, а вятърът задухал с всички сили. Но колкото по-силен ставал вятърът, толкова пове­че човекът загръщал своя кожух. Като видял, че няма да успее, вятърът утихнал.

Тогава слънцето се показало и с топлата си усмивка сгряло стария човек. Не след дълго той обърсал потта от челото си, свалил кожуха и благословил слънцето.

Поуката от тази басня показва ясно какви предимства има любящото, мило и благо отношение пред грубата сила на гнева и омразата.