КОЙ Е СКУЛПТОРЪТ?

Един ден, докато седях в приемната на лекаря, погледът ми бе привлечен от картина, изобразяваща скулптура на човек. Скулптурата бе на цяло тяло, което до средата на хълбоците беше оформено и представляваше здрав и мускулест мъж. По­разителното в картината беше, че художникът бе поставил чука и длетото в ръцете на самата скулптура.

Вероятно художникът се опитваше да внуши идеята за чо­век, който, така да се каже, работи върху себе си. Докато изуча­вах картината, се изненадах колко точно е предадено старани­ето на много християни да живеят по християнски. Опитваме се да променим себе си. Грабваме в ръцете си средствата, ко­ито според нас са подходящи за духовното ни преобразяване и действаме, като се стараем да оформим себе си като хармонич­ни, подобни на Христос, личности. Но забравяме, че духовното преобразяване е преди всичко дело на Святия Дух. Той е Скулп­торът. Неговото дело, чрез което ни уподобява все повече на Христос, се нарича освещение. Нашето участие и съдействие в този процес е стремежът към святост.

Джери Бриджис