КОЙ Е ХРИСТОС?

Това е въпрос на въпросите. И преди две хиляди години мнозина си задавали същия въпрос, като отговорът не е бил един и същ. Но странното е, че съдбата на човеци и цели народи зависи от отговор, който се дава на нашия въпрос. А той още не е загубил важността си. Много трудове са били публикувани в тази насока, както от християни, така и от атеисти. И кой е Христос? Дали не е някакъв светъл, но все пак лъжовен блян? Не е ли мечта на някакви болни души? Та в древността, цели народи са вярвали в митове, идоли, божества, които никога не са съществували. Дали и Христос не е нещо подобно? При страданията си, нашият народ си създал образа на свръхгероя Крали Марко. Дали и Христос не е плод на фантазията на изтерзаното човечество?