КОЙ КОГО УЧИ?

На сцената на атинския театър играели драма на Еврипид и авторът присъствал на своята премиера. Но в един момент зри­телите не харесали някои от репликите и поискали от автора да ги коригира.

Еврипид излязъл на сцената и казал с достойнство:

– Атиняни, аз не се уча от вас да пиша драмите си, а ги пиша, за да ви поучавам с тях.

И днес има хора, които искат да променят ученията на Бо­жието Слово и да ги приспособят към своите предпочитания, вместо да приемат поученията на Писанията, които да ги про­менят към добро.