КОЙ СЪБОРИ СТЕНИТЕ НА ЕРИХОН?

Един свещенослужител, който отговарял за религиозното образование в едно училище, веднъж влязъл в един от класовете по време на урок, за да провери нивото на обучението. Той задал следния въпрос на учениците:

–              Кажете кой събори стените на Ерихон?

Един от учениците се изправил и казал:

–              Не съм аз, господине.

Свещеникът си помислил, че му се подиграват и се обърнал към учителя с въпроса:

–              Така ли се държат обикновено учениците от този клас?

Учителят смутено отговорил:

–            Мисля, че този ученик е честен и смятам, че наистина не го е направил той.

Объркан, свещенослужителят отишъл при своя помощник, дякона, и му обяснил какво се е случило.

Дяконът казал:

–          Познавам това момче, както и учителя и мисля, че никой от тях не е виновен за съборената стена на Ерихон.

Когато чул тези думи, смутен и притеснен, служителят докладвал за случилото се пред Комисията за християнско образование към училището. Отговорът, който получил от тях, бил следният:

„Нека да не правим от случилото се голям въпрос. Ние ще платим сметката за нанесените щети и ще ги признаем като разходи за ремонт и поддръжка на училището. Каквито и да са те, нашата застраховка сигурно ще може да ги покрие.“

Тази история може би ни кара да се усмихваме, но тя отразява едно все по-често срещано невежество относно Библията.

Из сп. „Братска Любов“