КОЙ ЩЕ ПОЛУЧИ БОЖИЯ ПЕЧАТ?

„И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни“ (Откр. 14:5).

Само онези, които получат печата на живия Бог, ще имат възможността да преминат през портите на Светия град.

Печатът на живия Бог ще бъде поставен само върху онези, които по характер са подобни на Христос.

Както восъкът приема формата на печата, така трябва и душата да приеме отпечатъка на Божия Дух и да съхрани образа на Христос. Мнозина няма да получат Божия печат, защото, като не пазят заповедите, няма да могат да принесат и плодовете на правдата.

Масата от изповядващи се за християни ще преживее най-горчивото си разочарование в Божия ден. Те няма да получат върху челата си печата на живия Бог. Хладки, с отдадено наполовина сърце те безчестят Бога далеч повече от отхвърления като невярващ. Лутат се в тъмнината, докато биха могли да ходят в дневната светлина на Словото под ръководството на Онзи, Който никога не греши.

Тези, които Агнецът ще води покрай потоците на живи води и от чиито очи Той ще изтрие всички сълзи, ще бъдат онези, които сега придобиват познанието и разбирането, разкрити в Библията, Божието Слово.

Не трябва да копираме никое човешко същество. Не съще­ствува достатъчно мъдър човек, за да ни бъде критерий. Трябва да гледаме на Човека Исус Христос, Който е в пълнотата на съвършен­ството на правдата и светостта. Той е начинателят и усъвършителят на нашата вяра. Той е Образецът. Неговият пример е мярката за опита, който ние трябва да придобием. Неговият характер е нашият пример. Затова нека отвърнем умовете си от хаоса и трудностите на живота и ги фокусираме върху Него, така че, като Го гледаме, да можем да се променяме по Негово подобие. Трябва да гледаме на Христос, за да постигнем резултати. Можем със сигурност да отправим погледа си към Него; защото Той е всемъдър. Като гледаме към Исус и мислим за Него, Той, Надеждата на славата, ще бъде оформен вътре в нас.