КОЙ ЩЕ ПОЛУЧИ БОЖИЯ ПЕЧАТ?

„И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.“ (Откр.7:2,3)

Печатът на живия Бог ще бъде поставен само върху онези, които имат характер, подобен на Христовия.

Както восъкът носи отпечатък, така душата притежава отпечатъка на Божия Дух и съдържа Христовия образ.

Именно послушанието спрямо Божиите заповеди оформя характера по Божественото подобие.

Откриваме печата на Божия закон в четвъртата заповед. Само тя от десетте съдържа името и титлата на Законодателя. Провъзгласява Го като Създател на небето и земята, и така разкрива дължимата Му почит и поклонение. В никоя друга част на Декалога не се разкрива чрез чия власт е даден Законът.

Израелтяните поставят на вратите си кръвен знак, за да покажат, че са Божия собственост. Така и Божиите чеда от този век ще носят посочения от Бога знак. Ще бъдат в хармония с Божия свят Закон. Знак се поставя върху всеки от Божия народ –точно по същия начин като онзи по вратите на еврейските домове, за да запази хората от повсеместната погибел. Бог заявява: „Дадох им съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам“. (Езек.20:12)

Божиите чеда получават печат на челата си. Това не е знак, който може да се види, но запечатване в истината – интелектуално и духовно – за да не бъдат поклатени. Веднага щом са запечатани и подготвени за пресяването, то ще дойде. Вярно е, че е започнало вече; Божият съд вече е надвиснал над земята и ние знаем какво предстои.