КОЛИЧЕСТВОТО  Е ВАЖНО

Когато пием вода, в зависимост от нейното количество, навлязло  в стомаха, се секретира хормонът, наречен мотилин. Колкото повече вода пием, толкова повече мотилин се произвежда от червата и можем да измерим концентрацията му в кръвта. Ефектът на мотилина се изразява в предизвикването на ритмични контракции на червата – периодични движения отгоре надолу. Неговата функция включва и  временното отваряне и затваряне на препятствията (свинктерите) по пътя на храносмилателната система.

Когато има достатъчно вода се  осъществяват всички храносмилателни процеси, зависещи от нея. Панкреасът произвежда необходимия разтвор от хидрогенкарбонат, подготвящ горния отдел на червата да приемат прииждащата киселина. При такива благоприятни обстоятелства пилорният свинктер позволява излизането на съдържимото в стомаха. Мотилинът има първостепенна роля в инициирането и координирането на този процес. Той  се секретира в достатъчно количество, когато водата въздейства на стомашната стена. Проблемът в храносмилането започва при недостиг на вода, в резултат на което се нарушава координацията на тези процеси.

,,Твоето тяло плаче за вода“   Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/