КОЛИЧЕСТВОТО Е ВАЖНО

Високата консумация на сол, която се наблюдава най-редовно в индустриалните страни, има неблагоприятни последици в редица органи и тъкани:

– Увеличава бронхиалната реактивност, благоприятствайки патологични състояния, придружени от бронхиален спазъм (при астматиците натрият увеличава чувствителността на бронхиалната мускулатура към хистамин);

– Повишава агрегацията на тромбоцитите, благоприятствайки по този начин тромбозите (вътресъдовото съсирване на кръвта);

– Увеличава честотата на мозъчните инсулти, независимо от стойностите на артериалното налягане;

– Води до клетъчна хипертрофия и фиброза в сърцето и бъбреците;

– Натрият в солта увеличава отделянето на калций от бъбреците, благоприятствайки остеопорозата (1 г сол  води до загубата на 60 мг калций чрез урината)

Повишената консумация на сол има непосредствена връзка с броя на мозъчните инсулти, със сърдечната недостатъчност и с рака на стомаха и назо-фаринкса.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”