КОЛКО ГОЛЯМ Е БОГ?

Момче попитало баща си:
– Тате, колко е голям Бог?
Поглеждайки към небето, бащата видял самолет и казал на сина си:
– Колко е голям този самолет?
Момчето отговорило:
– Малък е, тате, едва забележим.
Тогава бащата завел сина си до летището и застанали до един самолет. Бащата запитал отново:
– Колко е голям самолетът сега?
– О, тате, той е огромен!
Тогава бащата отговорил, че така е и с Бог:
– Колко голям е ТОЙ зависи от разстоянието между теб и НЕГО! Колкото по-близо си до Него, толкова по-голям ще бъде за теб!