КОЛКО ПРИЯТНИ СА НА МЯСТО КАЗАНИТЕ ДУМИ

„Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове“. (Пр.25:11)

По време на едно празненство Христос води разговора и дава много ценни уроци. Присъстващите Го слушат. Та нали Той е излекувал болните им, утешил е скърбящите и е прегърнал децата им в обятията Си. Бирници и грешници са привлечени от Него, и когато Той говори, вниманието им се приковава върху думите Му.

Христос обучава учениците Си как да се държат в компанията на други хора. Обучава ги по отношение на задълженията и нормите на социалния живот, които са същите като законите на Божието царство. Учи учениците чрез примери, че когато посещават някое публично събиране, не е нужно да казват нещо. Неговите разговори на празненства се различават значително от тези, които са се провеждали на такива места в миналото. Всяка изговорена от Него дума е аромат от живот към живот. Той говори с яснота и простота. Думите Му са като златни ябълки в сребърни съдове.

Общуването с Христос – колко неописуемо ценно е то! И е наша привилегията да му се наслаждаваме. Когато чуват думите на Христос, първите ученици чувстват нуждата си от Него. Те Го търсят, намират Го и тръгват след Него. С Него са и в къщата, и на трапезата, и във вътрешната стаичка, и на полето. С Него са като ученици със своя учител, ежедневно приемащи уроците на святата истина, изговорени от устните Му. Гледат на Него, както слугите гледат на своя господар. Служат Му с радост и охота.

Голяма важност се придава на нашите взаимоотношения. Можем да си създадем такива, които са приятни и полезни, но никое от тях не е така ценно, както връзката между смъртния човек с безсмъртния Бог. Когато имаме този съюз с Бога, тогава думите на Христос пребъдват в нас. Резултатът ще бъде едно очистено сърце, един благоразумен живот и неопетнен характер. Единствено чрез личното си познанство и чрез връзката си с Христос можем да станем подобни на Него – безценния и безгрешен пример.