Съгласно с астрономическите познания те са от порядъка на 10 на 25 степен./10000000000000000000000000 звезди!!/ Всъщност техния брой е по голям. защото астрономическите уреди имат ограничено увеличение. В книгата на Йеремия четем: “Както не може да се изброи небесното множество, нито да се измери морския пясък…”/Йер.33:22/ Бог сравнява звездите с морския пясък. И пясъка,и звездите са неизброими. В древността астрономията е била една от най-развитите науки. Астрономите са били убедени, че на небето има около 3000 звезди; именно толкова се виждат с невъоръжено око. Този брой се е смятъл за научно достоверен. Едва сега, 2600 години след Йеремия, може да се потвърди научно, че никой не е способен да преброи звездите и следователно библейското твърдение е научно достоверно.