КОНСТАТАЦИИ, КОИТО СТРЯСКАТ

На 58-мата Годишна конференция на Американската асоциация по кардиология е демонстрирано, че при хора, консумиращи ежедневно повече от една чаша кафе, се увеличава плазменото ниво на интерлевкин 6 с 50%, на С-реактивния протеин с 30% и на фактора за тъканна некроза с 28% (възпалителни индикатори), както и броят на левкоцитите, тоест при тях се увеличава рискът от сърдечносъдови заболявания (Am J Clin Nutr 2004;80:862-867).

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот“