КОНТРОЛЪТ Е ВЪЗМОЖЕН

Във всеки случай ние можем да контролираме мислите си.

И затова с по-голяма или по-малка трудност можем да ги подхранваме, да ги насочваме, да ги разширяваме, потискаме или отхвърляме. Много хора знаят какво трябва да направят, когато изпитват физическо неразположение – настинка, главоболие или стомашни болки. Но малцина са онези, които знаят как да постъпят, когато се чувстват неспокойни, разтревожени, нервни, притеснени или нетърпеливи. Това са токсични състояния на ума, с които трябва да се справите. Как да разпознаете отрицателните мисли? Как да разберете дали ще ви доведат до нежелано поведение, или до негативно настроено състояние на ума? За да избегнете неподходящи мисли, би трябвало да възприемете начин на живот, ръководен от морални принципи и ценности като честност, отговорност, справедливост, уважение към другите, почтеност и истинност. Основната идея е да подхранвате добри ценности и да развивате принципен начин на живот, което става постепенно. Ръководените от тези принципи в крайна сметка съвсем естествено и спонтанно започват да подхранват оптимистични и съграждащи мисли със съответните  положителни резултати.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“